Bài thơ: Ước Mơ

Image result for ước mơ
Đồng chí hỏi: Tôi có ước mơ gì?
Nói sao nhỉ, khi tuổi đời còn trẻ
Khi Tổ quốc như vườn xuân mới mẻ
Dẫu trọn đường đi chẳng hết nguồn vui
Nhớ người xưa làm kiệt sức cùng hơi!
Mong được tấm ván hòm theo xuống mộ
Chủ cười bảo: Ở với ta sẽ có
Lúc chết rồi chiếu nát chúng giục chôn
Cha mẹ mong con cháu đỡ khổ hơn
Chồng giấy nợ vẫn chất đầy tráp chủ
Chỉ bắt gặp thần tiên trong giấc ngủ
Bống vàng ơi theo cô Tấm đâu rồi
84 năm trôi giá trị con người
Đảng mang lại bao áo lành cơm mới
Giặc thù tới tim ta làm bão nổi
Nhật Pháp cút rồi, Mỹ cũng phải thua
Lịch sử cha ông vang tiếng gươm khua
Lịch sử Đảng chói ngời gương bất khuất
Vào trận này chúng con ghi lời Bác
Mở chân trời khoa học buổi xuân sang
Lòng ta vui như nắng mới lửa đang lan
Trong lòng Đảng thêm bao nguồn sinh lực
Bởi, đã dậy trong tôi niềm mơ ước
Trở thành người cộng sản- ước mơ đầy!

--Bùi Xuân Hiếu--
 
www.s-speaker.vn | www.kechuyen.vn | www.soisang.vn | www.lionclub.vn | www.lionkingclub.com | www.namchamtrensankhau.com | www.banhanglatrochoi.com | www.hieu-tho1ty.com
Không buồn phiền là kiếm nhiều tiền
Luôn vui vẻ là tiền nó đẻ