Góc suy ngẫm

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ĐỊNH MỤC TIÊU

ƯỚC MƠ CHỈ BIẾN THÀNH MỤC TIÊU KHI NÓ ĐƯỢC VIẾT RA GIẤY


1. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chỉ vì Bạn không có ước mơ.
2. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn không có tương lai.
3. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn sẽ chết.
4. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn không phải sống mà là tồn tại.
5. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chỉ vì Bạn không muốn ra khỏi vùng tiện nghi của mình.
6. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chỉ vì Bạn chưa tìm ra nguyên nhân.
7. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chỉ vì Bạn chưa hình dung được bức tranh toàn cảnh về tương lai của mình.
8. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chỉ vì Bạn chưa lựa chọn được con đường mà Bạn muốn đi.
9. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn sẽ làm mất tất cả những gì mình có.
10. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chỉ vì Bạn chưa nghĩ về điều đó.
11. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chỉ vì Bạn chưa biết ý nghĩa của cuộc sống.
12. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì mọi kế hoạch đều vô nghĩa.
13. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn không vào được vòng xoáy của phát triển bản thân.
14. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn chưa hoàn hảo.
15. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn không biết Bạn sống vì gì và vì ai.
16. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn không thể trở thành Thủ Lĩnh.
17. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì sẽ chẳng có ai đi theo Bạn.
18. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn vẫn chưa quyết định sẽ thay đổi cuộc đời mình.
19. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì chẳng đào tạo người khác để làm gì.
20. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn đi về đâu?
21. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì tức là Bạn không có đủ thông tin về cuộc đời.
22. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn sẽ không tạo ra được sự giàu có cho mình.
23. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn sẽ không bao giờ có được sự công nhận.
24. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì nghĩa là Bạn vẫn còn hoài nghi và sợ hãi.
25. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn không phải là người kiên quyết.
26. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn không có ý chí.
27. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn không thể có ước mong.
28. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn là người thiếu cam kết và thiếu trách nhiệm.
29. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì hãy xét lại quan điểm của mình.
30. Nếu Bạn không có mục tiêu, thì Bạn không thể thành công.


Hà nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013. 
 BÙI XUÂN HIẾU
 
www.s-speaker.vn | www.kechuyen.vn | www.soisang.vn | www.lionclub.vn | www.lionkingclub.com | www.namchamtrensankhau.com | www.banhanglatrochoi.com | www.hieu-tho1ty.com
Không buồn phiền là kiếm nhiều tiền
Luôn vui vẻ là tiền nó đẻ