LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC | TRẠI ĐÀO TẠO
❤️ ❤️ LỊCH TỔ CHỨC CÁC KHÓA HỌC ❤️ ❤️
🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟
NGƯỜI TẠO GIÁ TRỊ - BÙI XUÂN HIẾU

1.💥BÍ MẬT GỐC RỄ THÀNH CÔNG NGHỀ BHNT
✅ Thời gian: 8h00-18h00, ngày 16/5/2021
✅ Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

2.💥 BECOME MDRT IN THE FIRST YEAR 25
✅ Thời gian: 8h00-18h30, ngày 7,8,9/5/2021
✅ Địa điểm: TP. Hà Nội
✅ Đăng ký: www.becomemdrt.com

3.💥 BECOME MDRT IN THE FIRST YEAR 26
✅ Thời gian: 8h00-18h30, ngày 21,22,23/5/2021
✅ Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
✅ Đăng ký: www.becomemdrt.com
4.💥 KINH DOANH CUỘC ĐỜI
✅ Thời gian: Tháng 6/2021
✅ Địa điểm: Resort, Hà Nội

5.💥HỘI THẢO SIÊU HIỆU QUẢ
✅ Thời gian: (đủ số lượng đăng ký sẽ mở lớp)
✅ Địa điểm: TP. Hà Nội

6.💥TUYỂN DỤNG VÀ LÃNH ĐẠO
✅ Thời gian: (đủ số lượng đăng ký sẽ mở lớp)
✅ Địa điểm: TP. Hà Nội

👉 Chúc các Anh Chị luôn thành công và thịnh vượng!.
Trân trọng./. ❤️ ❤️ ❤️ ❤️
 
www.s-speaker.vn | www.kechuyen.vn | www.soisang.vn | www.lionclub.vn | www.lionkingclub.com | www.namchamtrensankhau.com | www.banhanglatrochoi.com | www.hieu-tho1ty.com
Không buồn phiền là kiếm nhiều tiền
Luôn vui vẻ là tiền nó đẻ