Nam Châm Trên Sân Khấu

Bạn sợ đứng trước đám đông? Bạn đứng trên sân khấu và nói, còn đám đông vẫn làm việc riêng của họ?


Bạn muốn mình như một thỏi nam châm hút tất cả sự tập trung về phía mình? 

Hãy đến với "Nam châm trên sân khấu"Clip MC (MC Xuân Bắc và Lê Anh nói về Bùi Xuân Hiếu) 
www.s-speaker.vn | www.kechuyen.vn | www.soisang.vn | www.lionclub.vn | www.lionkingclub.com | www.namchamtrensankhau.com | www.banhanglatrochoi.com | www.hieu-tho1ty.com
Không buồn phiền là kiếm nhiều tiền
Luôn vui vẻ là tiền nó đẻ