Cảm nhận


Cảm nhận của các học viên Sau khi tham dự khóa học "Thái Độ Quyết định cuộc sống".

Cảm nhận của anh Nguyễn Trường Sơn

Cảm nhận của anh Nguyễn Văn Hòa

Cảm nhận của Chị  Khánh Hương

Cảm nhận Thái độ quyết định cuộc sống (Chia sẻ của học viên)

Cảm nhận anh Nguyễn Tiến Đạt

Cảm nhận anh Phạm Hồng Kỳ

Cảm nhận Thái độ quyết định cuộc sống (Chia sẻ của học viên)

 
www.s-speaker.vn | www.kechuyen.vn | www.soisang.vn | www.lionclub.vn | www.lionkingclub.com | www.namchamtrensankhau.com | www.banhanglatrochoi.com | www.hieu-tho1ty.com
Không buồn phiền là kiếm nhiều tiền
Luôn vui vẻ là tiền nó đẻ